Polityka Prywatności dot. prowadzonej korespondencji

  • Home
  • /
  • Polityka Prywatności dot. prowadzonej korespondencji
 
BUDUJEMY DOMY.
Zaufanie już zbudowaliśmy.
 
NASZ CEL TO SATYSFAKCJA I
bezpieczeństwo naszych klientów.
 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Niejednokrotnie potwierdzona.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119 dalej RODO), informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Kamil Wąsiewicz prowadzący działalność pod firmą WESKAD-BUD Kamil Wąsiewicz z siedzibą w Wólka Czarnińska 28A, 05-304 Stanisławów
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
3. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, księgowa , radca prawny, informatyk
4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres 5 lat po jej zakończeniu, ewentualnie termin przedawnienia wynikający z ustawy (np.10 lat)
5. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

 

 OFERTY

 

Oferta zawiera poufne i zastrzeżone informacje objęte tajemnicą firmy i jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osoby wskazanej jako jej adresat. Przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub podejmowanie jakiegokolwiek działania na jej podstawie przez osoby trzecie bez pisemnej zgody oferenta jest zabronione. W przypadku otrzymania przez pomyłkę niniejszej korespondencji proszę o kontakt z Weskad-Bud Kamil Wąsiewicz oraz o zniszczenie omyłkowo otrzymanej korespondencji bądź wykasowanie jej z komputera.