WESKAD-BUD Kamil Wąsiewicz

MIŃSK MAZOWIECKI
05-300  Mińsk Mazowiecki, Polska
NIP: 822-228-17-36   

tel. 502-097-716
mail: wasiewiczkamil(małpka)interia.pl

Formularz kontaktowy


Imię i Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Temat wiadomości:
Wiadomość:
Wpisz kod:
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119 dalej RODO), informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Kamil Wąsiewicz prowadzący działalność pod firmą WESKAD-BUD Kamil Wąsiewicz z siedzibą w Wólka Czarnińska 28A, 05-304 Stanisławów 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO 3. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, księgowa , radca prawny, informatyk 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres 5 lat po jej zakończeniu, ewentualnie termin przedawnienia wynikający z ustawy (np.10 lat) 5. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ### Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.*